0
__retour

TERMOMETROS SEALED RESOLUCAO 0.1° TMINI -50°C TMAXI 200°C BULBE:120MM íBULBE 2.5MM

TERMOMETROS SEALED RESOLUCAO 0.1° TMINI -50°C TMAXI 200°C BULBE:120MM íBULBE 2.5MM