0

Chariot de rangement / service

Foto Código Rótulo Estoque __Options
VD4567 Cart de servico 2 niveaux l:890mm l:590mm
VD4574 Cart glissieres com tabla gn2/1 l:590mm l:680mm h:860mm
VD1058 Cart de transporte l:540mm l:540mm h:226mm í125mm
VD4568 Cart de servico 3 niveaux l:890mm l:590mm
VD4569 Cart de servico 2 niveaux l:1110mm l:690mm
VD4570 Cart de servico 3 niveaux l:1110mm l:690mm
VD4572 Cart de servico 3 niveaux de polipropileno
VD4573 Cart glissieres com tabla gn1/1